فروشگاه اینترنتی کالامج در سال 1394 با هدف دسترسی کلیه

مشتریان به کالاها و قطعات مورد نیاز در اقصی نقاط کشور ایجاد

گردید.

 

کالامج  اولین فروشگاه اینترنتی قطعات یدکی  پارس خزر در ایران

می باشد.