دسته چپ و راست کتری به رنگ مشکی چایساز پارس خزر مدل TK-2400P, TM-3000SP