المنت حرارتی 46 سانتی متری CH-2500TL/L

208,000 تومان

المنت حرارتی 46 سانتی متری بخاری برقی پارس خزرCH-2500TL/Lالمنت حرارتی 46 سانتی متری بخاری برقی پارس خزرCH-2500TL/L

ویژگی های عمومی

کشور تولیدکننده

ایران